1. G6
 2. P7
 3. G9
 4. Upptäck
 5. Support
 6. Hitta hit
Logga in
   1. Hem
   2. Integritetspolicyn
   INTEGRITETSPOLICYN

   XPENG tar integritetsfrågor på största allvar och vi är helt engagerade i att skydda din integritet. Den här integritetspolicyn beskriver vi vilka vi är, hur och för vilka ändamål och på vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter via XPENG:s webbplats och app, samt hur det fungerar i våra butiker, eller kontakta oss via telefon eller e-post, etc., hur du kan utöva dina rättigheter till integritet samt övrig information som kan vara relevant för dig. "XPENG", "vi", "oss" hänvisar till XPENG European Holding BV med relevanta dotterbolag som deltar i insamling, användning, delning eller annan behandling av personuppgifter.

   Vi har gjort vårt bästa för att ge dig all information i ett tydligt och läsbart format. Om du trots det har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter efter att ha läst vår integritetspolicy kan du självklart kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.  

   Den här integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden. De senaste ändringarna av integritetspolicyn gjordes den 14/03/2024.


   1. NÄR GÄLLER DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN? 

   Den här integritetspolicyn gäller vid XPENG:s behandling av personuppgifter i relation till användningen av XPENG-appen, webbplatsen eller upplevelsen i XPENG-butiker inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den här integritetspolicyn omfattar inte behandlingen av arbetssökandes eller anställdas personuppgifter i samband med deras anställningsrelation med XPENG.


   2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? 

   Den här integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter där XPENG agerar som registeransvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Den här integritetspolicyn anger vilka personuppgifter som samlas in och används (behandlas) av XPENG och för vilket ändamål, och till vilka personer eller enheter uppgifterna kan lämnas ut.


   3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

   När vi tillhandahåller våra tjänster har vi ett behov av att behandla personuppgifter. Vi behandlar som standard följande personuppgifter när du använder vår APP eller webbplats, när du besöker våra butiker, eller kontakta oss via telefon eller e-post, etc.:

   - Dina grundläggande uppgifter: ditt förnamn, efternamn, id nummer,  önskad hälsning och dina kontaktuppgifter som t.ex. adress, postnummer, ort, region, land, telefonnummer, e-postadress.

   - Information från ditt XPENG-konto: användar-ID, användarnamn, Google/Facebook-konto (om du använder ett Google/Facebook-konto för att logga in), telefonnummer och e-postadress som är kopplad till kontot, lösenord.  Din telefons kameratillstånd krävs för att du ska kunna skanna QR-koden på din fordonsskärm för att logga in på ett XPeng-fordonskonto.

   - Enhetsinformation: enhetsnamn, enhetstyp, operativsystemversion, skärmupplösning, systemspråk, enhets-ID, MAC-adress, IP-adress, cookie-ID, Bluetooth-ID, enhetsrörelsestatus (om du använder XPENG-omröstningsapp genom en Android-enhet, verifieras rörelsestatusen i realtid i din enhet för att säkerställa effektiviteten av funktionen), och övrig information som är kopplad till din enhet. 

   - Information om din bil: Chassinummer (VIN), bilmodell, registreringsnummer, fordonsskick, Bluetooth-ID, ICCID och andra unika enhetsidentifierare. 

   - Data avseende fordonstelematik: telematikdata om din XPENG:s prestanda, användning, drift och skick, inklusive A/C och temperatur, hastighet, status för dörrar, fönster och portar samt laddnings- och batteristatus, körsträcka och Bluetooth-anslutning. 

   - Besöks- eller servicehistorik: inklusive reservationer, provkörningar, reparationshistorik, garantianspråk, servicejournaler och övrig information som är kopplad till dina servicebesök eller tjänster.

   - Beställningsinformation: din köpinformation, orderavtal och andra dokument relaterade till din leverans, såsom ID. 

   - Platsinformation, t.ex. var din XPENG eller du befinner för att hitta närmaste butiker eller laddningsstationer, samt platser du har sparat i appen. Vi kan använda karttjänster från tredje part (t.ex. Google Maps) för att verifiera din plats. 

   - Information om kommunikation och interaktioner, t.ex. kundtjänstregister, nöjdhetsundersökningar, kundfeedback, information om din begäran och bilder du laddat upp (om du väljer att).

   - Finansieringsinformation, inklusive betalningsmetod , bankkortsuppgifter, betalningsstatus, belopp, momsnummer, faktura, finansiering, leasing eller information om kreditansökan.    

   - Försäkringsinformation: Om du vill att vi eller våra auktoriserade återförsäljare ska tillhandahålla försäkringsmäkleri måste vi eller våra återförsäljare samla in ditt namn, din legitimation, försäkringsavtalsinformation, chassinummer (VIN) samt all övrig information som är kopplad till din försäkring för att kunna hjälpa dig. 

   - Information från platsansökan: inklusive anställnings- och utbildningsinformation, födelsedatum, nationalitet, bakgrundskontroller, meritförteckningar, följebrev eller arbetsprover.

   - Analysresultat: aggregerade uppgifter om app- och webbplatsbesökares användargränssnitt samt dess beteende, användning och prestanda. Vi kan använda oss av applikationer från tredje part (Till exempel Google Analytics) för att utföra den här funktionen. 


   4. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

   Vi använder personuppgifter för att hantera vår tjänst och möta dina informationsförfrågningar, för att förstå användningen av vår XPENG-APP och webbplatsanvändning och för att göra våra produkter och tjänster så effektiva som möjligt.


   För att leverera våra produktfunktioner och tjänster:

   Databehandlingsändamål

   Typ av personuppgifter

   Rättslig grund för behandling

   För att skapa och aktivera ditt XPENG-konto 

   • Användarnamn, lösenord, e-post, telefonnummer eller Google/Facebook-konto är kopplade till ditt XPENG-konto
   • Information om bilen 
   • För att fullgöra ett avtal med dig

   För att uppfylla och slutföra dina beställningar, inklusive reservationer, beställningar och förbeställningar, leasing, försäljning till bilparker samt andra transaktioner som ingåtts med oss

   • Dina grundläggande uppgifter, inklusive kontaktuppgifter
   • Beställningsinformation
   • Finansieringsinformation
   • För att fullgöra ett avtal med dig 

   För att tillhandahålla anslutna tjänster för bilar via XPENG APP 

   • Chassinummer och användar-ID
   • Data avseende fordonstelematik (t.ex. körsträcka, batteri, hastighet)
   • Bluetooth-information (t.ex. MAC-adress, Bluetooth-ID, anslutningsstatus) 
   • Platsinformation
   • status for enhedsbevægelse (om tillämpligt)
   • För att fullgöra ett avtal med dig

   Fordonsgodkännande (ge behörighet åt andra att fjärrstyra ditt XPENG-fordon via XPENG-appen)


   • Användar-ID
   • VIN
   • Kontaktuppgifter till person som beviljats behörighet
   • Virtuell identifiering och behörighet
   • Behörighetsstatus
   • För att fullgöra ett avtal med dig

   För att erbjuda en laddningstjänst till dig

   • Platsdata 
   • Data avseende fordonstelematik (t.ex. batteri- och laddningsstatus)
   • Beställningsinformation
   • För att fullgöra ett avtal med dig

   För att hantera räkningar, fakturor och skatt

   • Dina grundläggande uppgifter, inklusive kontaktuppgifter
   • Beställningsinformation
   • Finansieringsinformation
   • För att fullgöra ett avtal med dig
   • Krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet

   För att ge dig XPENG-inbytestjänst

   • Din fordonsinformation, inklusive VIN, fordonsmodell, registreringsnummer, fordonsförhållanden
   • Din Kontaktinformation
   • För att fullgöra ett avtal med dig

   För att förmedla försäkringstjänster till dig (på din begäran)

   • Dina grundläggande uppgifter, inklusive kontaktuppgifter
   • Information om försäkringsavtal
   • Finansieringsinformation
   • Fordons- och enhetsinformation
   • Krävs för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås

   Om du väljer att använda en betalningssluss för att slutföra köpet, samlar vår auktoriserade betaltjänstleverantör in och lagrar dina bankkortsuppgifter. Adyen:s Integritetspolicy.


   För att kommunicera med dig:

   Databehandlingsändamål

   Typ av personuppgifter

   Rättslig grund för behandling

   För att genomföra tjänster eller service som du begär av oss, inklusive provkörningar, service- och event-besök, partnerförfrågningar. 

   • Dina grundläggande uppgifter, inklusive kontaktuppgifter (OBS! vi kan kontakta dig för att bekräfta din bokning eller begäran)
   • BeställningsinformationBesöks- eller servicehistorik (t.ex. besöksinformation, kundtjänsthistorik)
   • För att fullgöra ett avtal med dig, krävs för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås 
   • Krävs för att uppfylla våra legitima intressen: för att hantera förfrågningar från kunder

   För att svara på feedback, förfrågningar, frågor eller klagomål du kan ha angående våra produkter och tjänster (personligen, online, per telefon, e-post, osv.)

   • Dina grundläggande uppgifter, inklusive kontaktuppgifter
   • BeställningsinformationInformation om kommunikation och interaktioner, inklusive information om ärendet, och bilder du laddat upp (om du väljer att). 
   • För att fullgöra ett avtal med dig, krävs för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås
   • Krävs för att uppfylla våra legitima intressen: för att hantera förfrågningar från kunder

   Registrera dig för att ta emot marknadsföringskommunikation från XPENG

   • Kontoinformation 
   • Beställningsinformation
   • Där du har lämnat ditt samtycke

   Annons- och marknadsföringssyften, inklusive att visa onlineannonser baserat på din onlineprofil och analysera effekten av sådana onlinemarknadsföringskampanjer. Vi kan använda cookies och liknande teknologier ("cookies") för detta. Vissa cookies skapar unika identifierare och kan samla in data medan du använder våra webbplatser eller applikationer eller annat innehåll, som hjälper oss att anpassa innehåll eller annonser. Läs vår Cookie Policy för mer information om cookies.

   • Onlineidentifierare

   • Enhetsrelaterad information

   • Cookies 

   • Där du har lämnat ditt samtycke, i den mån behandlingen inte är tillåten på grundval av legitimt intresse

   För att delta i undersökningar om hur du förhåller dig till våra produkter och tjänster                                                                                                                                                                                                               

   • Kontoinformation
   • Kontaktinformation 
   • Information från undersökningar eller feedback
   • Krävs för att för att uppfylla våra legitima intressen: för att förstå, analysera och förbättra kundupplevelsen

   Behandla arbetssökandes personuppgifter för att utvärdera deras lämplighet för anställning 

   • Information från platsansökan (inklusive namn, kontaktuppgifter, anställnings- och utbildningsinformation, CV)
   • Krävs för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås   För att bättre förstå och förbättra våra produkter och tjänster samt för säkerställande av informationssäkerhet.

   Databehandlingsändamål

   Typ av personuppgifter

   Rättslig grund för behandling

   För att detektera och försvara oss mot obehörig dataåtkomst samt för att förbättra informationssäkerheten

   • Enhetsinformation 
   • Användares aktivitetsloggar
   • Krävs för att för att uppfylla våra legitima intressen: för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten hos våra IT-system

   För att ladda upp kraschloggar för felsökningsändamål 

   • Kontoinformation
   • Relevanta kraschloggar
   • Där du har lämnat ditt samtycke

   För att förstå och analysera app- och webbplatsbesökares användargränssnitt samt dess beteende och användning, för att förbättra våra tjänster. Vi använder också cookies som Google Analytics för att samla in användningsdata för vår app och webbplats; vi använder bara den här typen av analysverktyg för att förstå användningen och effektiviteten av våra onlinetjänster. För att veta mer om hur Google Analytics behandlar data, se: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE

   • Analysresultat (aggregerade uppgifter om app- och webbplatsbesökares användargränssnitt samt dess beteende, användning. Vissa av dessa data delas med Google Analytics)
   • Krävs för att uppfylla våra legitima intressen: för att förstå, analysera och förbättra kundupplevelsen
   • Där du har lämnat ditt samtycke (webbplatscookies)   Övriga omständigheter

   Databehandlingsändamål

   Typ av personuppgifter

   Rättslig grund för behandling

   För att visa uppfylla regelmässiga krav

   • Kontaktinformation
   • BeställningsinformationInformation om bilen
   • Krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet

   För att förhindra stöld och för att garantera säkerheten i våra butiker

   • Videobilder från övervakningskameror 
   • Krävs för att uppfylla våra legitima intressen: för att övervaka säkerheten i våra butiker och säkerställa de registrerades säkerhet   5. HUR LAGRAR OCH SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

   Vi behåller informationen vi samlar in från eller om dig under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. När informationen inte längre krävs för dessa ändamål raderar vi den eller behåller den i en form som inte identifierar dig. När vi avgör denna lagringsperiod tar vi hänsyn till olika kriterier, inklusive typen av tjänster som efterfrågas av eller tillhandahålls till dig, arten av vår relation med dig, inverkan på de tjänster vi tillhandahåller till dig om vi raderar viss information från eller om dig samt lagringsperioder som krävs enligt lag. 


   Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Observera dock att inga säkerhetsåtgärder kan vara 100 % garanterade och perfekta, och om olyckan är framme och en personuppgiftsincident inträffar kommer vi att rapportera det omgående samt vidta korrigerande åtgärder i enlighet med kraven i lagstiftning och från tillsynsmyndigheter.


   Om du säljer eller överlåter din bil till en annan person, ber vi dig att informera oss omedelbart så att vi kan avgöra om ytterligare åtgärder krävs för att undvika att lämna ut personuppgifter från eller om dig till köparen eller mottagaren av bilen.


   6. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

   XPENG är ett globalt företag. Dina personuppgifter lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men dina personuppgifter kan nås av XPENG:s dotterbolag utanför EES för tillhandahållande av tjänster, som t.ex. drift och underhåll av IT-system. När det gäller personuppgifter som överförs utanför EES, följer vi tillämpliga dataskyddslagar med tillräckliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till länder utanför EES. Varje gång vi överför data analyserar vi den rådande situationen och de risker den kan innebära innan vi genomför överföringen. Vi använder standardavtalsklausuler som överföringsverktyg för att implementera gränsöverskridande överföring av dina personuppgifter; vi implementerar också tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder för att garantera en laglig dataöverföring internationellt. 

   Om du vill veta mer om internationella överföringar av personuppgifter kan du kontakta oss enligt instruktionerna i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan.


   7. HUR DELAR VI DIN INFORMATION?

   Vi kommer aldrig att sälja vidare dina personuppgifter till någon annan i något syfte. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter på följande sätt:

   a) Delning med XPENG:s dotterbolag. Vi kan komma att dela information med XPENG:s relevanta dotterbolag. Din information får enbart delas inom XPENG:s dotterbolag för uttryckliga och legitima syften, och delningen är begränsad till enbart den information som krävs för att erbjuda våra tjänster.

   b) Delning med våra tjänsteleverantörer eller affärspartners: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer och affärspartners när det krävs för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, till exempel auktoriserade återförsäljare, kundtjänstleverantörer, vägassistansleverantörer, betalningstjänsteleverantörer, leasingservicepartner, rekryteringtjänsteleverantörer, event-/kampanjarrangörer, analystjänstleverantörer samt tredje parter som har godkänts av dig och andra leverantörer av professionella tjänster. Vi kommer att teckna strikta databehandlingsavtal baserade på tillämpliga dataskyddslagar med tredjepartsenheter som tar emot dina personuppgifter, vilket kräver att de vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder och hanterar dina personuppgifter på rätt sätt. 

   c) Delning med av dig godkända personer: Om du ger någon annan tillåtelse att använda din bil eller att någon annans konto kopplas till din bil, kan dina personuppgifter kommas åt av sådana tredje parter och du bör därför vara försiktig när du ger sådan tillåtelse.

   d) Delning med andra tredje parter där det krävs enligt lag eller av andra anledningar: Vi kan, efter eget gottfinnande, överföra eller avslöja information, inklusive information som identifierar dig, till en tredje part om:

   - Det krävs enligt europeisk lag; 

   - Det krävs av statliga organ eller rättsväsendet för europeiska brottsbekämpande ändamål; 

   - Det krävs för att hantera nödsituationer; 

   - Det krävs för att förhindra eller stoppa eventuella olagliga, oetiska metoder. 

   - Det krävs för att skydda våra produkter och tjänster eller en tredje parts eller allmänhetens personliga säkerhet eller deras egendoms säkerhet.


   8. VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER I NÄR DET GÄLLER DEN DATABEHANDLING VI UTFÖR?

   Som registrerad har du specifika juridiska rättigheter I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi gör det möjligt för dig att komma åt och kontrollera data som vi samlar in, använder och delar från eller om dig, eller om din användning av tjänster.

   a) Elektronisk eller SMS-kommunikation: Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsrelaterad kommunikation kan du välja bort det genom att klicka på knappen i våra e-postmeddelanden, eller genom att justera dina inställningar i XPENG APP. Observera att vi ändå kan skicka viktiga säkerhetsmeddelanden eller ringa dig om problem uppstår med våra produkter och tjänster även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden. 

   b) Den registrerades rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till och få information om dina vissa uppgifter som vi har om dig, att uppdatera och korrigera felaktigheter i sådan informationen, att begränsa eller radera informationen, att invända mot eller återkalla ditt samtycke till att vi använder informationen på ett visst sätt. Du kan också ha rätt till dataportabilitet med avseende på de uppgifter som du frivilligt lämnar till oss. Om du vill utöva ovannämnda rättigheter kan du kontakta oss enligt instruktionerna i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan. 

   c) Du kan även lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet inom EES. Vi kommer dock att uppskatta om du inledningsvis kontaktar oss så att vi först kan försöka lösa problemet – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


   9. BARNS INTEGRITET

   Vi samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter om eller från barn (vi definierar "barn" som personer under 16 år) utan föregående, verifierbart medgivande  från eller som godkänts av en person med föräldraansvar för barnet. Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra bilar, kommunicerar med oss eller använder någon av våra onlinetjänster.


   Om du blir medveten om att ett barn har delat personuppgifter med oss ber vi dig kontakta oss enligt instruktionerna i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att radera informationen så snart som möjligt och att inte använda sådan information i något syfte, förutom när det är nödvändigt för att skydda barnets eller andras säkerhet enligt lag.


   10. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

   Du kan utöva dina rättigheter som registrerad gentemot oss genom att fylla i det här formuläret för att hjälpa oss att hantera din förfrågan.

   Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer.

   Kontakta vår juridiska avdelning i EU via e-post: data-privacy@xiaopeng.com

   Eller kontakta XPENG European Holding BV på Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, Nederländernaden.


   11. SÅ HÄR UPPDATERAR VI DEN HÄR POLICYN

   Vi kan komma att uppdatera integritetspolicyn i enlighet med ändringar i vår affärsverksamhet samt åtgärder som rör skydd av personuppgifter. Om vi ändrar integritetspolicyn kommer vi att uppdatera den via vår webbplats eller app. Om ändringar av denna integritetspolicy kommer att ha en grundläggande inverkan på behandlingens karaktär eller på annat sätt har en betydande inverkan på dig, kommer vi att ge dig tillräckligt med varsel så att du har möjlighet att utöva alla dina rättigheter som registrerad.  

   XPENG Models
   G9
   P7
   G6
   Upptäck
   Om XPENG
   ESG-rapport
   Nyheter
   XPENG-tjänster
   SNABB LEVERANS
   Finans & Leasing
   Användarmanual
   Kontakta XPENG
   Hitta hit
   FAQ
   Kontakta oss
   Företagssamarbete
   Kundfeedback
   Relaterad webbplats
   Investor Relations
   Jobba hos oss
   Integritetspolicy
   |
   Cookie-policy
   COPYRIGHT@XPENG INC.